Napredovanje seobe

Rezultati - vrsta

roda
18%
seoska lasta
30%
čiopa
17%
kukavica
22%
pčelarica
10%
Sand Martin
2%
Common Ringed Plover
2%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Br.
Država
Br.
Država
1
Irska
6
Malta
2
Letonija
7
Litvanija
3
Belorusija
8
Kazahstan
4
Češka Republika
9
Mauritanie
5
Rusija
10
Azerbejdžan
Poredak
Br.
Država
Ukupno
roda
seoska lasta
čiopa
kukavica
pčelarica
Sand Martin
Common Ringed Plover
1
Albania
245
5
230
0
2
8
0
0
2
Azerbejdžan
238
34
43
53
9
34
2
63
3
Belorusija
1734
927
331
266
173
5
28
4
4
België
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Bosna i Hercegovina
1
0
1
0
0
0
0
0
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bugarska
1
1
0
0
0
0
0
0
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Češka Republika
1155
323
363
214
249
5
0
1
11
Crna Gora
5
2
1
0
1
1
0
0
12
Kipar
5
0
3
1
1
0
0
0
13
Nemačka
3
2
0
1
0
0
0
0
14
Estonija
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Španija
11
6
2
3
0
0
0
0
16
Grčka
2
0
0
1
0
1
0
0
17
Francuska
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Gana
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Jermenija
11
7
2
1
0
1
0
0
20
Hrvatska
39
28
9
0
1
1
0
0
21
Irska
1157
2
586
103
352
0
110
4
22
מדינת ישראל
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Italija
131
1
86
28
11
5
0
0
24
Kazahstan
505
1
464
2
37
1
0
0
25
Kenja
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Letonija
537
190
53
257
37
0
0
0
27
Lebanon
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Litvanija
117
33
6
45
33
0
0
0
29
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Mađarska
18
3
9
2
2
1
0
1
31
Makedonija
5
3
2
0
0
0
0
0
32
Malavi
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Malta
13
0
0
0
0
0
0
13
34
المغرب(
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Mauritanie
109
1
5
0
0
0
3
100
36
Nigerija
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Holandija
1
0
1
0
0
0
0
0
38
Uzbekistan
220
17
33
125
8
18
15
4
39
Poljska
223
92
57
33
28
2
5
6
40
Portugal
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Rusija
5169
246
1238
902
1719
1058
3
3
42
Rumunija
293
197
53
8
19
8
8
0
43
Južnoafrička Republika
1
0
0
0
0
1
0
0
44
Ruanda
0
0
0
0
0
0
0
0
45
საქართველო
0
0
0
0
0
0
0
0
46
Švajcarska
42
9
15
8
8
2
0
0
47
Siera Leone
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Slovenija
33
5
12
2
14
0
0
0
49
Slovačka
0
0
0
0
0
0
0
0
50
Srbija
11
8
2
1
0
0
0
0
51
Suomi
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Švedska
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Turska
3
1
1
1
0
0
0
0
54
الجمهورية لتونسية
1
1
0
0
0
0
0
0
55
Uganda
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Velika Britanija
80
6
43
9
11
0
11
0
57
Ukraina
9
1
2
2
2
1
1
0
58
Zambija
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
0
0