Kao i većina websajtova koristimo cookies- kolačiće. Ako se slažete sa time samo nastavite - u suprotnom saznajte više. kliknite ovde.
 
 
 
Traži na website:
Pomozi pticama!
Početna   ›   Bela roda
sound offsound on
Štampaj
Pošalji prijatelju

Bela roda

Roda (bela roda-Ciconia ciconia) je velika ptica močvarica sa dugim crvenim nogama i ravnim, šiljatim crvenim kljunom. Glava, vrat i telo su bele boje dok je deo krila crne boje, što se dobro vidi kada leti.
Roda se vrlo retko oglašava, ali je zato njeno klepetanje kljunom vrlo prepoznatljivo i  zvuči kao udaranje štapom o štap. Pri klepetanju izvija svoj dugački vrat unazad.
Rode se lako posmatraju dok stoje na gnezdu. Gnezda ponekad mogu biti jako velika, a smeštaju ih na: krovove i dimnjake kuća, bandere duž ulica, a ređe na visoko drveće. Često ih možemo posmatrati pri hranjenju, kada na visokim nogama obilazi livade, bare i močvare. Živi najčešće u blizini čoveka.  
Rode zimuju u Africi južno od Sahare, a u Evropi viđaju se od sredine marta do kraja otkobra. Međutim, u zadnje vreme se sve češće beleži i zimovanje pojedinih ptica i na područiju Evrope.
Slične vrste
Od ptica sa kojima biste mogli zameniti rodu, veoma joj je slična samo crna roda (Ciconia nigra). Međutim, ona je mnogo tamnija sa gornje strane tela, dok su joj beli samo trbuh i grudi. Osim toga, crna roda je mnogo ređa i izbegava ljude. Gnezdi se duboko u plavnim šumama uz reke, tako da je možete videti samo u močvarama dalje od naselja, dok lete iznad plavnih, nizijskih šuma velikih reka: Dunava, Save, Tise i dr.
Od drugih, većih vodenih ptica treba spomenuti: sivu i purpurnu čaplju, te veliku i malu belu čaplju, koje imaju dosta upadljivo belog i svetlog perja, pa belina u daljini ponekad može izazvati zabunu. No previd se uvek brzo razreši, ako se ima u vidu da se čaplje uvek drže pomalo "pogrbljeno", a u letu savijaju vrat. Rode uglavnom stoje uspravno i lete ispruženog vrata. Stoga, prepoznati belu rodu ne bi trebalo biti problem.
Kako razlikovati mlade od odraslih?
Kod odraslih ptica polovi izgledaju jednako, iako su mužjaci nešto krupniji. Mlade ptice imaju sive kljunove i crvenkasto-smeđe noge. Takođe one su sivlje od svojih snežnobelih roditelja.
Čime se hrane?
Bele rode se hrane vodozemcima, glistama, larvama, svim vrstama malih gmizavaca, sitnom ribom, ponekad i glodarima. Nemaju omiljenu hranu - hrane se onim životinjama koje su najčešće u okolini.
Rodina gnezda
Od srednjeg veka evropske bele rode grade gnezda na građevinama ljudi. Mogu se videti na krovovima, crkvenim tornjevima, dimnjacima, telefonskim stubovima, zidinama, stogovima sena i za njih posebno postavljenim tornjevima sa podlogama. Rode se u svoje gnezdo, ili njegovu blizinu, vraćaju svake godine. Mladi se iduće godine pokušavaju vratiti blizu mesta gde su se izlegli, a postoje gnezda koja se neprekidno koriste nekoliko stotina godina! 
Zimovanje: Bele rode zimuju u centralnoj i južnoj Africi
Brojnost bele rode u Evropi:
Nažalost, bele rode se mogu videti samo u nekim evropskim zemljama. Njihov broj je drastično opao u prošlom veku. Razlog tome su promene u načinu gazdovanja poljoprivrednim površinama, šumarstvu, kao i gubitak i uništavanje vlažnih staništa.

Spring Alive is supported by

HC Group