Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Search on the website:
Home   ›   Spring Alive nära dig
Drukuj
Send to friend

Spring Alive nära dig

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) är en riksomfattande förening för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning. Genom ditt medlemsskap stöder du arbetet med utforskandet och skyddet av vår svenska fågelfauna. Men inte bara det - du stöder även internationell naturvård.
Här hemma arbetar SOF intensivt med skydd av fåglar och deras miljöer. Vår skrift "Riktlinjer för fågelskydd" används på många håll inom naturvården, och framgångsrika projekt som räddningsaktionerna för berguv, havsörn och pilgrimsfalk har byggt på ideella insatser från hundratals fågelskådare.
Fåglar är i sig själva internationella. Arbete med skyddet av fåglarna och deras miljöer bygger på samverkan mellan länder. SOF är den svenska länken i världens största fågelskyddsorganisation BirdLife International.
Runt om i landet finns 24 regionalavdelningar och nästan hundratalet fågelklubbar och lokalföreningar. Här har du möjlighet att utveckla ditt intresse och att komma ut i naturen under sakkunnig ledning.
I Stenåsa på Öland finns Naturbokhandeln, där du kan handla böcker och kikare ur ett av landets största urval. Med AviFauna, SOF:s egen resebyrå, reser du till fågelmarker runt om i världen.
SOF ger ut tre tidskrifter. Vår Fågelvärld som är en modern naturtidskrift vars syfte är att stimulera fågelintresset, Ornis Svecica som är SOF:s vetenskapligt inriktade tidskrift och slutligen Fågelvännen, som vänder sig till den som är lite mer allmänt fågelintresserad.
Vill du stödja fågelskyddet ekonomiskt? Använd Fågelskyddsfonden, pg 19 94 99-5.

Spring Alive is supported by

HC Group