KAMPAŇ NA OCHRANU PŘÍRODY

Máte oblíbené místo, kde si užíváte klidu, přírody, kde můžete pozorovat ptáky ve větším množství nebo kde hnízdí vzácné druhy?

Máte oblíbené místo, kde si užíváte klidu, přírody, kde můžete pozorovat ptáky ve větším množství nebo kde hnízdí vzácné druhy? Obáváte se, že Vašemu místu hrozí nebezpečí a nechcete, aby bylo zničeno? Nevíte, jak tomu zabránit?
Tím, že znáte místní prostředí a máte o něj zájem, jste ve výborné pozici začít jednat. První věc, kterou je potřeba udělat, je zjistit, zda některá místní organizace již o záchranu místa bojuje. Pokud ano, můžete se k ní přidat. Pokud ne, začněte sami. S pomocí ČSO, případně jiné organizace, kterou Vám můžeme doporučit.
Informujte o situaci místní tisk či jiná média. Dejte zprávu na Facebook a Twitter a požádejte přátele, aby Vaši zprávu poslali dál.
Nezapomeňte na místní orgán ochrany přírody (např. obecní úřad). Sdělte mu, proč si myslíte, že je nutné místo chránit. Možná neuspějete, ale budete vědět, že místní úřad je informován i to, jak se k věci staví. To je základ pro další jednání. Doporučujeme je vést korespondenčně či s protokolem. Pokud se jedná o porušení některého zákona, kontaktujte přímo Českou inspekci životního prostředí.

Má to smysl

V minulých letech lidé zachránili mnoho míst důležitých a zajímavých nejen z ornitologického hlediska.
Threats and hazards to migrating birds
Photo – Cezary Korkosz
Ukázkovým příkladem je Údolí Rospudy na severovýchodě Polska, dnes součást soustavy Natura 2000. Oblast rašelinišť, mokřadů a pralesa je důležitým útočištěm řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Z ptáků jsou to např. jeřáb popelavý, jeřábek lesní, sýc rousný, tetřev hlušec, chřástal kropenatý, orel mořský či orel křiklavý.
Vše začalo v roce 1996, kdy zde byla naplánována trasa dálnice Via Baltica. Mnoho vědců, organizací a institucí se tomu snažilo zabránit, nicméně přípravy pokračovaly. Do obrany Údolí Rospudy se zapojili tisíce lidí z celé země, silně podporovaných polskými ochranářskými organizacemi. Lidé psali petice a dopisy, organizovali protestní pochody, poutali se ke stromům jako u nás na Šumavě. Podpisovou kampaň podepsalo 150 000 lidí.
V roce 2009 padlo rozhodnutí o změně trasy dálnice.
 
Na Maltě hrají dobrovolníci zase klíčovou roli při potlačování tradičního nelegálního lovu stěhovavých druhů ptáků. Každým rokem se konají dva dobrovolnické tábory na ochranu ptáků, jeden na jaře, druhý na podzim. Dobrovolníci přijíždějí z různých zemí Evropy, aby pomohli monitorovat ptačí migraci a zastrašovat nelegální lovce svojí přítomností a spoluprací s místní policií. Maltský Partner BirdLife International pomohl prosadit referendum, ve kterém se přímo Malťané budou moci vyjádřit k tomu zda chtějí nebo nechtějí loveckou sezónu i v době jarního tahu a hnízdění. (Referendum proběhne v dubnu 2015, byť dle zákonů EU je již v současnosti tento lov nezákonný.)

A co naše Šumava?
Nemusíme chodit daleko pro příklad, kdy spojení lidí se zájmem o přírodu a nevládních organizací včetně ČSO upoutalo pozornost široké veřejnosti v celé České republice.

Další témata

KOLIZE PTÁKŮ SE SKLY

Nothing is more heart-breaking that hearing that familiar dull thud, and running to find a dusty, bird-shaped imprint on your window.

Zjisti více

JAK SPRÁVNĚ POZOROVAT PTÁKY

JAK SPRÁVNĚ POZOROVAT PTÁKY

10 tipů, jak si užít pozorování ptáků

Zjisti více

Poznejme naše oblíbené sousedy - vlaštovky a jejich příbuzné

VLAŠTOVKY NAŠEHO OKOLÍ

Poznejme naše oblíbené sousedy - vlaštovky a jejich příbuzné

Zjisti více

NAŠLI JSME MALÉ PTÁČE! CO MÁME DĚLAT?

NAŠLI JSME MALÉ PTÁČE! CO MÁME DĚLAT?

We see a baby bird on the ground and we think it is alone, helpless, small, cold, clumsy and fluffy… it is hard to resist the urge to rescue. But often people intervene when in fact most chicks are "fledglings" that should be left alone.

Zjisti více

Někteří z našich nejznámějších stěhovavých ptáků jsou v nesnázích.

OHROŽENÍ A RIZIKA PRO STĚHOVAVÉ PTÁKY

Například děti mají dnes menší šanci zaslechnout z lesa hlas kukačky obecné než jejich rodiče.

Zjisti více

PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ

PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ

Přikrmováním můžeme ptákům pomoci překonat období, kdy je nedostatek potravy nebo je potrava těžko dostupná. Jedná se především o období tuhých zim se silnými mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou.

Zjisti více

PTAČÍ ZAHRADY / BALKONY

PTAČÍ ZAHRADY / BALKONY

Druhové složení zahrad může být velmi pestré. Záleží jen na tom, jak zahrada vypadá a co může nabídnout. Mnoho zahrad se nalézá na rozhraní dvou biotopů.

Zjisti více

OBČANSKÁ VĚDA PRO PTÁKY

Jednoduše řečeno, občanská věda je vědecký výzkum, do něhož se zapojují lidé, kteří nejsou profesionální vědci.

Zjisti více

ČIŠTĚNÍ OKOLÍ ČAPÍCH HNÍZD

ČIŠTĚNÍ OKOLÍ ČAPÍCH HNÍZD

Nemáme zde na mysli čištění střech a okapů na domech, kde mají čápi hnízda.

Zjisti více

PTAČÍ BUDKY

PTAČÍ BUDKY

Jednoduchým a velmi rozšířeným způsobem, jak pomoci ptákům, je výroba a vyvěšování ptačích budek.

Zjisti více

Partnerské weby Jaro ožívá