KAMPAŇ NA OCHRANU PŘÍRODY

Máte oblíbené místo, kde si užíváte klidu, přírody, kde můžete pozorovat ptáky ve větším množství nebo kde hnízdí vzácné druhy?

Máte oblíbené místo, kde si užíváte klidu, přírody, kde můžete pozorovat ptáky ve větším množství nebo kde hnízdí vzácné druhy? Obáváte se, že Vašemu místu hrozí nebezpečí a nechcete, aby bylo zničeno? Nevíte, jak tomu zabránit?
Tím, že znáte místní prostředí a máte o něj zájem, jste ve výborné pozici začít jednat. První věc, kterou je potřeba udělat, je zjistit, zda některá místní organizace již o záchranu místa bojuje. Pokud ano, můžete se k ní přidat. Pokud ne, začněte sami. S pomocí ČSO, případně jiné organizace, kterou Vám můžeme doporučit.
Informujte o situaci místní tisk či jiná média. Dejte zprávu na Facebook a Twitter a požádejte přátele, aby Vaši zprávu poslali dál.
Nezapomeňte na místní orgán ochrany přírody (např. obecní úřad). Sdělte mu, proč si myslíte, že je nutné místo chránit. Možná neuspějete, ale budete vědět, že místní úřad je informován i to, jak se k věci staví. To je základ pro další jednání. Doporučujeme je vést korespondenčně či s protokolem. Pokud se jedná o porušení některého zákona, kontaktujte přímo Českou inspekci životního prostředí.

Má to smysl

V minulých letech lidé zachránili mnoho míst důležitých a zajímavých nejen z ornitologického hlediska.
Threats and hazards to migrating birds
Photo – Cezary Korkosz
Ukázkovým příkladem je Údolí Rospudy na severovýchodě Polska, dnes součást soustavy Natura 2000. Oblast rašelinišť, mokřadů a pralesa je důležitým útočištěm řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Z ptáků jsou to např. jeřáb popelavý, jeřábek lesní, sýc rousný, tetřev hlušec, chřástal kropenatý, orel mořský či orel křiklavý.
Vše začalo v roce 1996, kdy zde byla naplánována trasa dálnice Via Baltica. Mnoho vědců, organizací a institucí se tomu snažilo zabránit, nicméně přípravy pokračovaly. Do obrany Údolí Rospudy se zapojili tisíce lidí z celé země, silně podporovaných polskými ochranářskými organizacemi. Lidé psali petice a dopisy, organizovali protestní pochody, poutali se ke stromům jako u nás na Šumavě. Podpisovou kampaň podepsalo 150 000 lidí.
V roce 2009 padlo rozhodnutí o změně trasy dálnice.
 
Na Maltě hrají dobrovolníci zase klíčovou roli při potlačování tradičního nelegálního lovu stěhovavých druhů ptáků. Každým rokem se konají dva dobrovolnické tábory na ochranu ptáků, jeden na jaře, druhý na podzim. Dobrovolníci přijíždějí z různých zemí Evropy, aby pomohli monitorovat ptačí migraci a zastrašovat nelegální lovce svojí přítomností a spoluprací s místní policií. Maltský Partner BirdLife International pomohl prosadit referendum, ve kterém se přímo Malťané budou moci vyjádřit k tomu zda chtějí nebo nechtějí loveckou sezónu i v době jarního tahu a hnízdění. (Referendum proběhne v dubnu 2015, byť dle zákonů EU je již v současnosti tento lov nezákonný.)

A co naše Šumava?
Nemusíme chodit daleko pro příklad, kdy spojení lidí se zájmem o přírodu a nevládních organizací včetně ČSO upoutalo pozornost široké veřejnosti v celé České republice.

Další témata

GLASS COLLISIONS

How can I stop birds from hitting my window?

Zjisti více

How to be a good Birdwatcher

HOW TO BE A GOOD BIRDWATCHER

Our top 10 tips on how to be a good birdwatcher

Zjisti více

Let's get to know our favourite neighbours

SWALLOWS OF MY NEIGHBOURHOOD

Barn Swallows are one of the most popular and familiar birds in the world. Let's meet them! :)

Zjisti více

I FOUND A BABY BIRD! WHAT SHOULD I DO?

I FOUND A BABY BIRD! WHAT SHOULD I DO?

We see a baby bird on the ground and we think it is alone, helpless, small, cold, clumsy and fluffy… it is hard to resist the urge to rescue. But often people intervene when in fact most chicks are "fledglings" that should be left alone.

Zjisti více

Some of our most familiar migratory birds are in trouble.

THREATS AND HAZARDS TO MIGRATING BIRDS

For example, children today are less likely to have heard the call of the Common Cuckoo than their parents, and much less likely than their grandparents.

Zjisti více

FEEDING BIRDS WHEN THERE IS SHORTAGE OF FOOD

FEEDING BIRDS WHEN THERE IS SHORTAGE OF FOOD

By putting out the right food at the right time of year, you can help your local birds get through times when natural food is short, and be fit and ready to breed in the spring.

Zjisti více

BIRD-FRIENDLY GARDEN/BALCONY

BIRD-FRIENDLY GARDEN/BALCONY

Make Spring come Alive in your garden or balcony each year!

Zjisti více

CITIZEN SCIENCE FOR BIRDS

Put simply, citizen science is scientific research conducted by people who are not professional scientists. Some of the biggest discoveries in the world have been made by people without official scientific qualifications or funding.

Zjisti více

CLEANING SURROUNDINGS OF STORK'S NESTS

CLEANING SURROUNDINGS OF STORK'S NESTS

When storks are gathering materials for their nests, they may bring back various man-made objects, without realizing that they may be dangerous.

Zjisti více

NEST BOXES

NEST BOXES

Many birds nest in holes. But modern forestry methods, and safety concerns in towns, mean that there are fewer old trees with hollows where birds can make their nests.

Zjisti více

Partnerské weby Jaro ožívá