PTAČÍ BUDKY

Jednoduchým a velmi rozšířeným způsobem, jak pomoci ptákům, je výroba a vyvěšování ptačích budek.

ednoduchým a velmi rozšířeným způsobem, jak pomoci ptákům, je výroba a vyvěšování ptačích budek.

S nástupem moderních metod v lesním hospodaření od poloviny minulého století v našich lesích výrazně ubylo starých doupných stromů, v nichž se nejčastěji nacházeli přirozené hnízdní dutiny. Nezanedbatelné množství druhů našich ptáků, převážně lesních, umísťuje své hnízdo právě do stromových dutin. Někteří, jako např. datel, strakapoudi či žluny, si dutinu tesají sami. Jiné druhy (např. sýkory, brhlík, lejsci, šoupálci) však obsazují již existující dutiny, tedy buďto vytesané jejich původními obyvateli nebo vyhnilé. Ty bývaly běžné právě ve starých doupných stromech. S jejich úbytkem ubylo i možností k hnízdění pro dutinové ptáky.
S podobným problémem bojují i synantropní druhy ptáků hnízdící pod střechami domů, mezi které patří i  rorýsi, jejichž přílet Jaro ožívá sleduje. Nové moderní budovy mívají všechny štěrbiny pod střechami pečlivě utěsněné. Staré domy, které hnízdění v těchto prostorách dříve hojně umožňovaly, je rekonstrukcemi a zateplováním postupně ztrácí. Jednoduchým způsobem, jak rorýsy přilákat, je právě umístění budky na nebo pod střechu domu. Pamatujte, že mají ve zvyku obsazovat v rámci zástavby vyšší budovy. Na sídlišti to mohou být několikapatrové paneláky, v menších obcích jim postačí dvoupodlažní domy.

Právě vyvěšováním ptačích budek - umělých hnízdních dutin - se snažíme nedostatek přirozených dutin kompenzovat. Musíme však mít vždy na paměti, že jde pouze o náhradní řešení - hlavním cílem by měla být ochrana starých doupných stromů.

Vyvěšováním budek nejen přímo pomáháme ptákům, ale zanedbatelný není ani význam výchovný - zejména děti se tímto způsobem mohou naučit odpovědnému vztahu k přírodě. Vyvěšení budky na vlastní či školní zahradu nám umožní pozorovat chování ptáků v průběhu hnízdění z bezprostřední blízkosti.


Na co nesmíme zapomenout při vyvěšování budky

Budka musí splňovat řadu požadavků. Prvním z nich je, aby představovala výhodné a bezpečné místo pro vyvedení mláďat. Měla by být kompaktní, pečlivě vyrobená a bez škvír. Dalším je správné umístění. Budku vyvěšujeme vždy na bezpečném místě, aby ptáky chránila před nepřízní počasí (zejména deštěm a kolísáním teploty) i před nejrůznějšími predátory. Takové budky potom ptáci vyhledávají a často i upřednostňují před přirozenými dutinami. Pokud tyto požadavky nesplníme, mohou se stát pro ptáky spíše pastí než pomocí.
Různé druhy ptáků mají na hnízdní prostor různé nároky. Než začneme budku vyrábět, musíme si určit, pro které druhy ji chceme připravit. Tomu pak uzpůsobíme celkový tvar budky a místo jejího umístění, dále její velikost a tvar vletového otvoru, vnitřní rozměry, způsob zavěšení a otevírání budky i ochranu před predátory. Otevírání budky je důležité pro možnost její údržby po ukončení hnízdění.
Na následujících odkazech najdete doporučení pro tvorbu základních typů budek:
 

 

 


Další témata

KOLIZE PTÁKŮ SE SKLY

Nothing is more heart-breaking that hearing that familiar dull thud, and running to find a dusty, bird-shaped imprint on your window.

Zjisti více

JAK SPRÁVNĚ POZOROVAT PTÁKY

JAK SPRÁVNĚ POZOROVAT PTÁKY

10 tipů, jak si užít pozorování ptáků

Zjisti více

Poznejme naše oblíbené sousedy - vlaštovky a jejich příbuzné

VLAŠTOVKY NAŠEHO OKOLÍ

Poznejme naše oblíbené sousedy - vlaštovky a jejich příbuzné

Zjisti více

NAŠLI JSME MALÉ PTÁČE! CO MÁME DĚLAT?

NAŠLI JSME MALÉ PTÁČE! CO MÁME DĚLAT?

We see a baby bird on the ground and we think it is alone, helpless, small, cold, clumsy and fluffy… it is hard to resist the urge to rescue. But often people intervene when in fact most chicks are "fledglings" that should be left alone.

Zjisti více

Někteří z našich nejznámějších stěhovavých ptáků jsou v nesnázích.

OHROŽENÍ A RIZIKA PRO STĚHOVAVÉ PTÁKY

Například děti mají dnes menší šanci zaslechnout z lesa hlas kukačky obecné než jejich rodiče.

Zjisti více

PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ

PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ

Přikrmováním můžeme ptákům pomoci překonat období, kdy je nedostatek potravy nebo je potrava těžko dostupná. Jedná se především o období tuhých zim se silnými mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou.

Zjisti více

PTAČÍ ZAHRADY / BALKONY

PTAČÍ ZAHRADY / BALKONY

Druhové složení zahrad může být velmi pestré. Záleží jen na tom, jak zahrada vypadá a co může nabídnout. Mnoho zahrad se nalézá na rozhraní dvou biotopů.

Zjisti více

KAMPAŇ NA OCHRANU PŘÍRODY

KAMPAŇ NA OCHRANU PŘÍRODY

Máte oblíbené místo, kde si užíváte klidu, přírody, kde můžete pozorovat ptáky ve větším množství nebo kde hnízdí vzácné druhy?

Zjisti více

OBČANSKÁ VĚDA PRO PTÁKY

Jednoduše řečeno, občanská věda je vědecký výzkum, do něhož se zapojují lidé, kteří nejsou profesionální vědci.

Zjisti více

ČIŠTĚNÍ OKOLÍ ČAPÍCH HNÍZD

ČIŠTĚNÍ OKOLÍ ČAPÍCH HNÍZD

Nemáme zde na mysli čištění střech a okapů na domech, kde mají čápi hnízda.

Zjisti více

Partnerské weby Jaro ožívá