Konkurs dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie dla nauczycieli

W tym roku zapraszamy nauczycieli i nieformalnych edukatorów do udziału w międzynarodowym konkursie Spring Alive, który związany jest z przewodnim tematem sezonu 2022: NAUKA OBYWATELSKA DLA PTAKÓW.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą przesłać opis przeprowadzonych zajęć i ich rezultaty (np. prace dzieci) do krajowego koordynatora Spring Alive. Zajęcia powinny być łatwe do zidentyfikowania jako wydarzenia Spring Alive.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

WIĘCEJ informacji poniżej:

Regulamin konkursu dla nauczycieli “Po co nam nauka obywatelska?”

 1. Organizatorem konkursu jest BirdLife International.
   
 2. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele i nieformalni edukatorzy, którzy wraz z grupą swoich podopiecznych biorą udział w działaniach projektu Spring Alive.
   
 3. Uczestnicy konkursu muszą przeprowadzić zajęcia dla młodzieży szkolnej w dowolnej formie (lekcje zdalne/wirtualne, lekcje w klasie lub w plenerze albo wybiorą mieszaną formę zajęć) w ramach tematu przewodniego Spring Alive 2022: "Nauka obywatelska dla ptaków". W działania zgłoszone do konkursu powinno być zaangażowanych nie mniej niż 10 uczniów.
   
 4. Zgłoszenia do konkursu:
  Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą przesłać w języku angielskim opis przeprowadzonych zajęć oraz ich rezultatów (np. prace dzieci) do krajowego koordynatora Spring Alive z ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP): hanna.rachwald@otop.org.pl. Krajowy koordynator przekaże wszystkie otrzymane zgłoszenia do Międzynarodowego Menedżera Spring Alive.

  Temat zajęć powinien w sposób jednoznaczny nawiązywać do projektu Spring Alive.

  Opis powinien być dostarczony w formacie elektronicznym, np. plik PDF, prezentacja PowerPoint lub wideo. Musi wyjaśniać ideę zajęć, prezentować zrealizowane działania oraz osiągnięte wyniki. Oczekuje się, że do zgłoszenia dołączone zostaną zdjęcia, prace dzieci, scenariusze lekcji i inne materiały pokazujące wyniki zajęć.
   
 5. Czas trwania i data zamknięcia konkursu: Zgłoszenia należy nadsyłać do 21 czerwca 2022 r. Prace konkursowe mogą obejmować działania podjęte już 1 marca 2022 r. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
   
 6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres i numer telefonu uczestnika, nazwę szkoły lub placówki, w której pracuje opiekun grupy, adres do korespondencji.
   
 7. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez BirdLife International na potrzeby organizacji konkursu.
   
 8. Z udziału w konkursie wyłączeni są: pracownicy organizacji koordynującej akcję Spring Alive w Polsce (OTOP) oraz rodziny tych pracowników.
   
 9. Jury:
  W skład komisji oceniającej prace wejdą:
  Karolina Kalinowska – Międzynarodowy Menedżer Spring Alive
  Shane Sparg – Stichting BirdLife Europe
  Przedstawiciel biura HeidelbergCement.

  Decyzje jury są ostateczne, nie będzie prowadzona żadna korespondencja dotycząca procesu oceny lub decyzji sędziów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia zastępców i/lub dodatkowych sędziów, jeśli uznają to za konieczne.
   
 10. Nagrody:
  1 miejsce: binokular
  2 miejsce: luneta
  3 i 4 miejsce: przewodnik do oznaczania ptaków

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastąpienia nagrody inną o porównywalnej wartości i/lub zmiany nagród, jeśli uznają to za konieczne.
   
 11. Wyniki
  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.springalive.net do 31 lipca 2022 roku. Zwycięzcy konkursu zostaną również poinformowani o wygranej w osobnym e-mailu przez krajowego koordynatora Spring Alive.
   
 12. Prawa autorskie:
  Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zgadzają się, że BirdLife International i jego krajowi partnerzy mają prawo do publikowania w dowolnym formacie prac zgłoszonych do konkursu.

Serwisy Partnerów Spring Alive