O PROJEKCIE

Spring Alive zachęca dzieci z trzech kontynentów - Europy, Azji Środkowej i Afryki – do obserwacji razem ze swoimi nauczycielami i rodzinami corocznych powrotów dymówki, brzegówki, bociana białego, kukułki, jerzyka, żołny i sieweczki obrożnej.

Rejestrując na stronie www.springalive.net swoje pierwsze w danym roku obserwacje tych ptasich wędrowców, uczestnicy projektu corocznie tworzą aktualną mapę podejmowanej przez nie wędrówki, a tym samym mapę postępów wiosny.

Każdego roku wiosna rozpoczyna się w cieplejszych rejonach kilkoma rozproszonymi obserwacjami, które na mapie Spring Alive zaznaczone są jasnopomarańczowymi plamami.

W ciągu następnych kilku miesięcy, w miarę przybywania ilości obserwacji, kolor rozprzestrzenia się na mapie, staje się ciemniejszy, by ostatecznie, na terenie wszystkich krajów, na których znajdują się tereny lęgowe tych ptaków, osiągnąć pełną czerwień.

Spring Alive rozpoczął się w 2006 r. jako projekt europejski, który szybko przyjął się w krajach Azji Środkowej. W 2010 r. Spring Alive rozszerzył się o Afrykę, od września dzieci wypatrują tu tych samych pięciu gatunków, powracających z terenów swoich lęgowisk w Europie i w Azji.

Tworzenie mapy jest jednym z istotnych elementów projektu. Spring Alive przewiduje także szereg wydarzeń i akcji, które angażują dzieci, młodzież szkolną oraz szeroki krąg innych odbiorców w inne działania, często bardzo proste, służące ochronie ptaków wędrownych. Zachęcają także do wspierania w tych działaniach Partnerów BirdLife.

Spring Alive jest organizowany przez OTOP, partnera BirdLife w Polsce, w imieniu Partnerstwa BirdLife. Więcej informacji o projekcie udziela Koordynator Krajowy, Hanna Rachwald hanna.rachwald@otop.org.pl

image

Jeden z pierwszych posłańców wiosny,
fot. Krzysztof Merski

Serwisy Partnerów Spring Alive