About Us

Spring Alive je međunarodni projekat koji podstiče interesovanje dece za prirodu i zaštitu migratornih ptica, te podsticaj njima da pokrenu akciju za ptice i drugi životinjski svet kao i da učestvuju u događajima organizovanim od strane BirdLife partnera.
Prijavom svog prvog zapažanja seoske laste, bele rode, kukavice, čiope ili pčelarice na /sr-rs/migrations/addnew  websajt, deca iz Evrope, Centralne Azije i Afrike prave mapu neverovatnih putovanja na koje ove ptice idu svake godine u realnom vremenu.
Spring Alive spaja decu sa njihovim nastavnicima i porodicama kroz  zabavu i beleženje prvih zapažanja neke od pet vrsta lako prepoznatljivih migratornih vrsta: laste, bele rode, kukavice, čiope i pčelarice.
Postavljajući njihova zapažanja  na Spring Alive sajt pomažu kreiranju mape postepenog dolaska ptica u realnom vremenu.
Svake godine, proleće počinje sa nekoliko prijava ptica selica u toplim zemljama koje se prikazuju na mapi proleća kao bledo narandžaste fleke. 
Tokom sledećih par meseci, što se više pregleda prijavi na sajtu, narandžasta boja postaje intezivnija i širi se dok sve zemlje u kojima se ove ptice gnezde ne postanu crveno obojene.
Sa Spring Alive projektom je započeto 2006. kao panevropskim projektom, koji se uskoro proširio na Centralnu Aziju. 2010. Spring Alive proširen je i na Afriku, gde od septembra, deca nastavljaju da prate povratak istih vrsta sa njihovih gnezdilišta iz Evrope i Azije.
Formiranje mape jedna je od ključnih aktivnosti. Osim kreiranja mape Spring Alive uključuje i mnoštvo događaja u zatvorenom, te na otvorenom prostoru koji angažuju decu, škole i širu javnost u zaštiti migratornih ptica i podstiču ih da podrže nacionalnog BirdLife partnera. 
Spring Alive organizuje OTOP, partner BirdLife-a u Poljskoj.  Svi ljubitelji prirode i ptica, grupe gređana, NVO koje se bave zaštitom prirode i životinja, škole, nastavnici  kao i svi ostali koji žele da se uključe u Spring Alive treba da se jave nacionalnom koordinatoru (za Srbiju): Slobodan Knežević na ebwserbia@gmail.com ili internacionalnom menadžeru projekta na: karolina.kalinowska@otop.orq.pl  

Other Spring Alive websites