QUQU QUŞU

Ququ quşu, kül-boz üst hissələri və tünd zolaqlı ağ qarnı olan, göyərçin ölçülü bir quşdur. Ququ quşunu müşahidə etmək çox çətindir.

Learn about the QUQU QUŞU

Basic information

Ququ quşu, kül-boz üst hissələri və tünd zolaqlı ağ qarnı olan, göyərçin ölçülü bir quşdur. Ququ quşunu müşahidə etmək çox çətindir. Onu görməyi bacarsanız, yəqin ki, meşəlik arasındakı sahələrdə olduqca sürətlə uçan, tünd axıcı bir fiqur formasında görərsiniz. Ancaq çox ehtimal ki, onun səsini artıq eşitmisiniz. Bir erkək ququ quşu, varlığını elan edərək xarakterik "ququ, ququ" səsləri edir.

Ququ quşları bütün ərazilərdə, meşəlik və açıq ərazilərdən tutmuş dağ yamaclarına qədər olduqca yayqındır. Ququ quşu ilə əlaqəli ən maraqlı məqam, onların yuva qurmamasıdır. Yumurtalarını digər növün yuvalarına qoyurlar. Bala ququ quşları yuva quran quşun öz balalarından əvvəl çıxır və onları kənarlaşdırır.


Qidalanması. Həşəratlar - əsasən kəpənəklər (tırtıllar) və böcəklərlə qidalanır. Ququ quşu, xüsusi növlərə görə ixtisaslaşmır, çox sayda olan həşəratları tutur və buna görə qida tapmaqda çətinlik çəkmir.

Ququ quşunun yuvası. Öz yuvalarını qurmaq əvəzinə, Meşə Zövzəyi və Çəmənlik  kimi "ev sahibi" quşların yuvalarından istifadə edirlər. Dişi Ququ Quşu uyğun bir yuva tapdıqda, digər quşlar baxmadığı zaman yumurtalarından birini kənarlaşdırır və öz yumurtasını onun yerinə qoyur. Bəzən bu yuva, ququ quşunun balasından da kiçik olan quşlar tərəfindən qurulur. Bala yumurtadan çıxanda isə bu quşlar səhvən onu özünkü sayaraq, nəhəng balanı qidalandırmalı olur.

Qışlaması. Avropada yuva quran ququ quşların qışlama yerləri Afrikada, adətən savannalarda yerləşir. Asiyanın qərb hissəsindən gələn bəzi quşlar Avropada, digərləri Asiyada, Sakit okeandakı Yeni Qvineyaya qədər çatırlar.

Avropadakı ququ quşlarının sayı. Avropada ququ quşunun populyasiyası olduqca böyük və sabitdir, baxmayaraq ki, Qərbi Avropada, xüsusən də Fransada sayı azalır.

Migration information

Ququ quşları Avropanın tropik Afrikadan gələn yay qonaqlarıdır. Aprel ayının ortalarından mayın əvvəlinə qədər, kəndin əksər bölgələrində məşhur ququ çağırışını eşidə biləcəyiniz zaman gəlirlər.

Yetkin quqular ən erkən yay qonaqlarımızdandır. Cavan fərdləri böyüməyə kömək etmədiyindən, getmək üçün sərbəstdirlər. Çoxu iyul ayı ərzində Avropanı tərk edir. Cavan Quqular, təxminən bir ay sonra, tam qanadlandıqda ayrılır. Heç vaxt valideynlərini görmürlər.

Ququ quşunun miqrasiya yolları haqqında az məlumatımız var. Yəqin ki, Afrikadan keçmədən, qidalandıqları İtaliyanın cənubuna mərkəzi Avropadan keçirlər.

QUQU QUŞU

records

Gallery


dd

Species Fact Sheet

QUQU QUŞU

Scientific Name
Cuculus canorus
Length
33cm
Wing Span
58cm
Weight
Male 130g and female 110g
Distribution
BREEDS: Europe, Asia and north Africa, WINTERS: south to southern Africa and southern Asia
Conservation Status
Globally least concern
Habitat
Open woodland, taiga, steppe forest
European Spring Migration
Typically early April to mid May
African Spring Migration
Typically early June to mid July
Number Broods
1-25
Egg Size
22x17mm, weight 3,2g (of which 7% is shell)
Clutch Size
1-25 eggs
Incubation period
11-13 days by the host
Fledgling period
17-21 days, as altricial, naked
Maximum Age
6 years 11 months 2 days (from ringing data set in 1983)
Typical Life Span
6 years 11 months 2 days (from ringing data set in 1983)

Other Spring Alive websites