Tema aktuale

QYTETARËT QË KONTRIBUOJNË NË SHKENCË PËR SHPENDËT

E thënë thjeshtë shkenca qytetare është një kërkim nga qytetarët e thjeshtë të cilët nuk janë shkencëtarë profesionist. Shumë nga zbulimet më të mëdha në botë janë bërë nga njerëz të cilët nuk kanë kualifikime kërkimore apo shkencore.

Mësoni më shumë

Vëzhgimet

Harta e vëzhgimeve 2022

 

Shtoni vëzhgimet tuaja

Species

Countries

Number of birds of this species spotted
Location (latitude & longitude)
Click on the map to populate these fields

Sighting Date

Shpendët tanë...

Website-et e partnerëve të tjerë