Břehule říční

Břehule říční jsou nejmenším zástupcem z evropské rodiny vlaštovek. Tmavě hnědá záda a tmavá spodina křídel kontrastují s jinak světlou spodinou těla, v krční části rozdělenou tmavým proužkem.

Learn about the Břehule říční

Basic information

Břehule říční jsou nejmenším zástupcem z evropské rodiny vlaštovek. Tmavě hnědá záda a tmavá spodina křídel kontrastují s jinak světlou spodinou těla, v krční části rozdělenou tmavým proužkem. Jsou to hbití letci, lovící hlavně nad vodou, mohou se ale posadit i na elektrickém vedení nebo na větvích. Žijí společensky jak v období rozmnožování, tak i v zimě. Během posledních 50 let došlo dvakrát k poklesu evropské populace, pravděpodobně následkem sucha v afrických zimovištích. Neprojevuje se však u ní trvale klesající trend.
Celková populace: 10.000.000-500.000.000 (Evropská celková populace: 7.280.000-16.000.000) dospělých jedinců

Co jedí?
Bezobratlé, které chytí za letu. Menší hmyz, nejčastěji komáry a různé mušky, obvykle nad vodou, příležitostně suchozemský nebo vodní hmyz a hmyzí larvy.

Rozměry
Délka: 12 cm
Rozpětí křídel: 26-29 cm
Váha: 13-14 g

Poznávací znaky:
Barva peří: hnědá, krémová/žlutohnědá, bílá
Barva nohou: hnědá
Zobák: černý, krátký, úzký

Přirozené prostředí: zemědělská krajina s mokřady; otevřené prostory blízko velkých ploch vody, písečné břehy, srázy, štěrkovny, pískovny

Hnízdění
Břehule říční jsou velice společenské. Hnízdí v koliích, které mohou obsahovat až stovky párů. Hloubí tunely v písku, suchých svislých březích v pískovnách a štěrkovnách, říčních a mořských srázech, výjimečně v  dírách ve zdivu.
Oba partneři vytvářejí rovný tunel zhruba 45 - 90 cm dlouhý, na konci s komůrkou. Vhodná hnízdiště bývají využívána po několik let. Nové tunely jsou hloubené v případě zániku předchozích, nebo když jsou tunely moc široké (poté, co jsou využívány třeba vlaštovkami nebo špačky).

Ptáčata
Bílá vajíčka, obvykle čtyři nebo pět, ojediněle tři až sedm, jsou snášena na konci května nebo na začátku června do hnízda z peří, trávy a listí. Na vejcích sedí oba rodiče, během léta stihnou většinou dvě snůšky.
Mláďata jsou bezmocná, a proto musí zůstat v hnízdě. Jsou zahřívána rodiči a hnízdo opouští ve věku 19-24 dní. Poté jsou závislá na rodičích ještě zhruba jeden týden.

Migration information

Břehule říční jsou dálkoví migranti, každým rokem podniknu několik tisíc kilometrů dlouhé trasy. Na rozdíl od ostatních pěvců migrují nejčastěji přes den, s častými přestávkami pro doplnění energie. Před překonáváním překážek, jako je Sahara nebo Středozemní moře, si musí doplňovat energii i po několik dní, aby si zajistily dostatečnou tukovou zásobu pro přelet. Ta je přesně spočítaná, aby jim těsně vystačila na překonání celé překážky. Nosit přebytek tuku by znamenalo zhoršenou výkonost letu. Během migrace i na zimovištích ptáci společně nocují v rozsáhlých porostech, zejména v rákosinách a v nějakých druzích zemědělských plodin. Tato pospolitost přechází i do hnízdního období, kdy vytvářejí početné kolonie.

Břehule říční jsou letními návštěvníky Evropy. Jsou jedny z prvních jarních migrujících druhů, kteří se objeví v Evropě - přilétají od poloviny března do poloviny dubna.

Ptáci opouštějí svoje hnízdiště od konce července až do září. Mnozí míří na zimu do Sahelu, do oblasti jižně od Sahary. Vyhledávají zde různé mokřady, které jim poskytnou hojnou zásobu létajícího hmyzu.

Břehule říční

Záznamy

Gallery


dd

Species Fact Sheet

Břehule říční

Scientific Name
Riparia riparia
Length
11-12cm
Wing Span
25-33cm
Weight
14g
Distribution
BREEDS : Eurasia, north Africa and north America WINTERS: south to southern Africa, south Asia and south America
Conservation Status
Globally least concern
Habitat
Open country, usually near water
European Spring Migration
Typically March to late April
African Spring Migration
Typically June to mid October
Number Broods
1-2
Egg Size
18x13mm weight: 1,4g (of which 5% is shell)
Clutch Size
4-5 eggs
Incubation period
14-15 days by male and female
Fledgling period
19-21 days as altricial, downy
Maximum Age
7 years 9 months 1 day (from ringing data set in 1998)
Typical Life Span
2 years with typical breeding at 1 year

Partnerské weby Jaro ožívá