Občanská věda s Jaro ožívá

Každý se může stát občanským vědcem. Dobrovolníci jsou obzvláště potřební v projektech, kdy je potřeba získat velké množství dat z rozsáhlého území.


V sezóně 2022 Jaro ožívá na první jarní den s novým webem! Přináší nové prostředí pro různé aktivity, výukové materiály i novinky. I zde máte možnost zadávat svá první pozorování vybraných druhů ptáků do interaktivní mapy a sledovat na ní průběh migrace - jak se ptáci postupně vracejí na svá hnízdiště. Zadávání pozorování navíc není pouze zábava, ale vyzkoušíte si zde i princip občanské vědy. Ta je velkým přínosem pro vědecký výzkum i zvýšení zájmu veřejnosti. Seznamte se s občanskou vědou!

Co je občanská věda?

Jednoduše řečeno, občanská věda je vědecký výzkum, do něhož se zapojují lidé, kteří nejsou profesionální vědci. Občanským vědcem se může stát opravdu každý, jednotlivé projekty vyžadují různou míru znalostí. Dobrovolníci jsou obzvláště potřební v projektech, kdy je potřeba získat velké množství dat z rozsáhlého území. Na takové výzkumy není dostatek odborníků a pomoc veřejnosti je zde nezbytná.

Občanští vědci nemusí být odborníci. Výzkumné úkoly jsou často velmi jednoduché - například fotografování rostlin, sledování čápů na hnízdech nebo počítání ptáků na krmítkách. U složitějších projektů je pak potřeba účastníky proškolit, aby byli schopni odevzdat hodnotná data. data se odesílají odborníkům, kteří je následně vyhodnotí.  

Jak občanská věda pomáhá ptákům?

Ptáci se vyskytují téměř ve všech částech světa a často migrují na ohromné vzdálenosti. Občanská věda může pomoci ve sledování změn jejich početnosti, či migračního chování v celosvětovém měřítku. Díky těmto údajům pak vědci zjistí, kterým druhům a biotopům hrozí nebezpečí a mohou začít s jejich ochranou. Například díky mnoha dobrovolníkům zapojeným do Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (PECBMS) jsme zjistili, že Evropa za posledních 40 let ztratila okolo 600 miliónů hnízdících ptáků, většinu z nich díky intenzivnímu zemědělství. 

Ptáci, kteří se vyskytují ve vzdálených oblastech, mohou být zase pro vědce těžko dostupní. I zde mohou pomoci místní lidé. V roce 2021 dva přátelé sbírali materiál z oblasti deštěného lesa na Borneu a narazili na neznámého ptáka. Když zaslali fotografii místním ornitologů, dozvěděli se, že znovu objevili timálii černobrvou, endemický druh s latinským názvem Malacocincla perspicillata, který nebyl pozorován 172 let a byl považovaný za vyhynulý.

Dalším přínosem občanské vědy je zvýšení zájmu o přírodu a prohloubení lásky k přírodě. Pozorování ptáků a pochopení přírodních vztahů zvyšuje šanci, že člověk bude přírodu chránit a ne ničit. Tato myšlenka je známá již po staletí: v roce 1900 ornitholog Frank M. Chapman zahájil v USA Audubon Christmas Bird Count s cílem nahradit tradiční vánoční soutěž v lovení ptáků, která měla každoročně na svědomí tisíce zabitých ptáků. Na Kypru, kde je dodnes tradice lovu ptáků silně zakořeněná, zahájil náš partner BirdLife Cyprus projekt What’s that bird?, kterým se snaží motivovat novou generaci k ochraně ptáků.

Jak se mohu zapojit?

Je mnoho projektů, do kterých se můžete zapojit. Ten nejjednodušší, na kterém se mohou s občanskou vědou seznámit děti, je zadání prvních pozorování vybraných druhů ptáků v rámci Jaro ožívá. Pokud máte ve svém okolí čapí hnízdo, pak v průběhu celé sezóny můžete zadávat svá pozorování o dění na hnízdě na web Čapích hnízd.

Pokud se budete chtít zapojit do některého z projektů občanské vědy, nezapomeňte pozorně nastudovat pravidla – metodiku pro sběr dat. To je ve vědě moc důležité. A samozřejmě nerušit při pozorování zvířata a neničit přírodu! Vždy zadávejte pouze data, se kterými jste si jistí. V případě potřeby se poraďte, nevkládejte nejistá pozorování. Jen tak budou vaše pozorování pro vědu užitečná a potřebná a umožní cílit ochranu tam, kde je to třeba.

Jste učitel či lektor?

Pomozte dětem stát se občanskými vědci a zapojte se do soutěže pro učitele!

Species

Related Themes

OBČANSKÁ VĚDA PRO PTÁKY

Partnerské weby Jaro ožívá