Vlha pestrá

Vlha pestrá dělá čest svému jménu – je to asi nejbarevnější evropský pták. Spodní strana těla je modrozelená a na zádech převládá červenohnědá až oranžová, křídla a dlouhý ocas jsou převážně modrozelené.

Learn about the Vlha pestrá

Basic information

Vlha pestrá dělá čest svému jménu – je to asi nejbarevnější evropský pták. Spodní strana těla je modrozelená a na zádech převládá červenohnědá až oranžová, křídla a dlouhý ocas jsou převážně modrozelené. Hrdlo je nápadně žluté, černě lemované a přes výrazně červené oko se táhne černý proužek. Má štíhlý lehce zahnutý zobák. Vlha je přibližně velikosti špačka, ale štíhlejší a její let je podobný vlaštovčímu, rychlé mávání křídel s prudkými výpady za hmyzem je prokládáno dlouhým plachtěním.

Poslechněte si hlas vlhy pestré!

Při pozorování vlhy oceníme její zvyk vysedávat na vyvýšených místech s dobrým rozhledem – na elektrickém vedení, suchých vrcholcích stromů, sloupcích ve vinohradech – odtud vyhlíží svoji potravu a kde my zase můžeme snadno pozorovat ji.

Jak rozeznáme mladou vlhu od dospělé?
Mladé vlhy jsou menší a ne tak pestré jako jejich rodiče. Mladí ptáci navíc nemají prodloužená střední pera v ocase.


Potrava
Vlhy se živí hmyzem, který chytají převážně za letu. Nejraději loví létající hmyz – vosy, sršně, včely, a čmeláky a občas i vážky a motýly. Při krmení mláďat musí denně ulovit množství hmyzu odpovídající 225 včelám! Před krmením ještě zbavují bodavý hmyz žihadel.


Hnízdo
V hnízdní době vyhledává vlha otevřenou krajinu s jednotlivými stromy nebo skupinami stromů v sušších a teplejších oblastech s vhodnými hlinitými a písčitými stěnami jako jsou cihelny, pískovny, erodované svahy či strmé břehy řek, v nichž si vyhrabává přes metr hluboké hnízdní nory, zakončené hnízdní kotlinkou. Vlha je pták společenský, hnízdí skupinově v malých či větších koloniích.


Zimoviště
Vlha pestrá zimuje v afrických savanách, jižně od pouště Sahara. Dvě hlavní zimoviště se nacházejí v západní  a východní až jižní Africe. V jižní Africe žije izolovaná hnízdící populace vzniklá ze zimujících evropských ptáků.

Populace vlhy pestré v Evropě
Vlha pestrá obývá převážně jižní Evropu. Česká republika se nachází na okraji jejího areálu rozšíření, nicméně postupně přibývá. Vlhu u nás nalezneme především na jižní a střední Moravě, celkem v ČR hnízdí do 200 párů.


Nebezpečí pro vlhy představuje hlavně člověk – mnoho hnízdišť je zničeno při zemních pracích – zvlášť pokud vlhy hnízdí v cihelnách a pískovnách či na jiných místech s aktivní těžbou stavebního materiálu i tam, kde těžbu vystřídaly skládky. V některých oblastech jsou vlhy pronásledovány včelaři, kteří jim nemohou odpustit jejich oblíbenou pochoutku – včely. Vlha jako hmyzožravý pták také trpí nadměrnou chemizací – hmyz “pocukrovaný“ insekticidy není zrovna tou nejlepší pochoutkou a už vůbec ne vhodným jídelníčkem pro mláďata.

Migration information

Vlhy mají  stejně jako čápi dvě hlavní tahové cesty. Ptáci z jihozápadní Evropy táhnou přímo přes gibraltarský průliv  a dále na jih  přes Saharu. Jejich zimoviště leží v západní Africe. Ptáci z východní Evropy táhnou  do jižní a východní Afriky východní cestou přes Turecko, středomořské ostrovy či přes Izrael. Z Kypru je například známé tahové shromaždiště, kam se slétá až 30 000 ptáků! Ve středomoří ovšem často hynou pod palbou náruživých lovců – v tomto ohledu jsou neblaze proslulé zejména ostrovy Kypr a Malta, kde je masivní střílení ptáků doslova lidovou zábavou.  Vlhy táhnou v menších hejnech po 20-30ti jedincích, převážně ve dne.
Bezprostředně po příletu (přelom dubna a května) s e vlhy shromažďují na tradičních shromaždištích, ze kterých se postupně rozletují na hnízdiště. Po vyhnízdění odlétají páry do zimovišť společně.

Vlha pestrá

Záznamy

Gallery


dd

Species Fact Sheet

Vlha pestrá

Scientific Name
Merops apraster
Length
28cm
Wing Span
46cm
Weight
61g
Distribution
BREEDS: south and central Europe, north Africa, south and central Asia, southern Africa WINTERS: Sub-Saharan Africa and west India
Conservation Status
Globally least concern
Habitat
Open country, woodland and farmlands
European Spring Migration
Typically late April to early June
African Spring Migration
Typically late July to early September
Number Broods
1
Egg Size
26x22mm weight 6,5g (of which 6% is shell)
Clutch Size
6-7 eggs
Incubation period
20 days by both male and female
Fledgling period
30 days
Maximum Age
6 years
Typical Life Span
6 years

Partnerské weby Jaro ožívá