OBČANSKÁ VĚDA PRO PTÁKY

Jednoduše řečeno, občanská věda je vědecký výzkum, do něhož se zapojují lidé, kteří nejsou profesionální vědci.

Co je občanská věda?

Jednoduše řečeno, občanská věda je vědecký výzkum, do něhož se zapojují lidé, kteří nejsou profesionální vědci. Občanským vědcem se může stát opravdu každý, jednotlivé projekty vyžadují různou míru znalostí. Dobrovolníci jsou obzvláště potřební v projektech, kdy je potřeba získat velké množství dat z rozsáhlého území. Na takové výzkumy není dostatek odborníků a pomoc veřejnosti je zde nezbytná.

Občanští vědci nemusí být odborníci. Výzkumné úkoly jsou často velmi jednoduché - například fotografování rostlin, sledování čápů na hnízdech nebo počítání ptáků na krmítkách. U složitějších projektů je pak potřeba účastníky proškolit, aby byli schopni odevzdat hodnotná data. Data se odesílají odborníkům, kteří je následně vyhodnotí.  

Jak občanská věda pomáhá ptákům?

Ptáci se vyskytují téměř ve všech částech světa a často migrují na ohromné vzdálenosti. Občanská věda může pomoci ve sledování změn jejich početnosti, či migračního chování v celosvětovém měřítku. Díky těmto údajům pak vědci zjistí, kterým druhům a biotopům hrozí nebezpečí a mohou začít s jejich ochranou. Například díky mnoha dobrovolníkům zapojeným do Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (PECBMS) jsme zjistili, že Evropa za posledních 40 let ztratila okolo 600 miliónů hnízdících ptáků, většinu z nich díky intenzivnímu zemědělství. Dobrovolníci zapojení do Jednotného programu sčítání ptáků zase pomáhají vědcům při zjišťování změn početnosti jednotlivých druhů v našich podmínkách.

Bird monitoring team at Lake Mbeubeuss, Senegal ©NCD

Foto: Monitoring ptáků na jezeře Mbeubeuss, Senegal; ©NCD

Ptáci, kteří se vyskytují ve vzdálených oblastech, mohou být zase pro vědce těžko dostupní. I zde mohou pomoci místní lidé. V roce 2021 dva přátelé sbírali materiál z oblasti deštěného lesa na Borneu a narazili na neznámého ptáka. Když zaslali fotografii místním ornitologů, dozvěděli se, že znovu objevili timálii černobrvou, endemický druh s latinským názvem Malacocincla perspicillata, který nebyl pozorován 172 let a byl považovaný za vyhynulý.

Dalším přínosem občanské vědy je zvýšení zájmu o přírodu a prohloubení lásky k přírodě. Pozorování ptáků a pochopení přírodních vztahů zvyšuje šanci, že člověk bude přírodu chránit a ne ničit. Tato myšlenka je známá již po staletí: v roce 1900 ornitholog Frank M. Chapman zahájil v USA Audubon Christmas Bird Count s cílem nahradit tradiční vánoční soutěž v lovení ptáků, která měla každoročně na svědomí tisíce zabitých ptáků. Na Kypru, kde je dodnes tradice lovu ptáků silně zakořeněná, zahájil náš partner BirdLife Cyprus projekt What’s that bird?, kterým se snaží motivovat novou generaci k ochraně ptáků.
 
Spending time watching birds makes people more likely to appreciate and thus protect them, ©Asociacion Calidris
Foto: Pozorování ptáků vytváří vztah k přírodě, který je základním předpokladem pro její ochranu.  ©Asociacion Calidris

Jak se mohu zapojit?

Je mnoho projektů, do kterých se můžete zapojit. Ten nejjednodušší, na kterém se mohou s občanskou vědou seznámit děti, je zadání prvních pozorování vybraných druhů ptáků v rámci Jaro ožívá. Pokud máte ve svém okolí čapí hnízdo, pak v průběhu celé sezóny můžete zadávat svá pozorování o dění na hnízdě na web Čapích hnízd.

Birdwatchers watching waders, Norfolk UK  © World Migratory Bird Day  
Foto: Pozorování bahňáků. Norfolk UK  © World Migratory Bird Day

Pokud se budete chtít zapojit do některého z projektů občanské vědy, nezapomeňte pozorně nastudovat pravidla – metodiku pro sběr dat. To je ve vědě moc důležité. A samozřejmě nerušit při pozorování zvířata a neničit přírodu! Vždy zadávejte pouze data, se kterými jste si jistí. V případě potřeby se poraďte, nevkládejte nejistá pozorování. Jen tak budou vaše pozorování pro vědu užitečná a potřebná a umožní cílit ochranu tam, kde je to třeba.


Další témata

KOLIZE PTÁKŮ SE SKLY

Nothing is more heart-breaking that hearing that familiar dull thud, and running to find a dusty, bird-shaped imprint on your window.

Zjisti více

JAK SPRÁVNĚ POZOROVAT PTÁKY

JAK SPRÁVNĚ POZOROVAT PTÁKY

10 tipů, jak si užít pozorování ptáků

Zjisti více

Poznejme naše oblíbené sousedy - vlaštovky a jejich příbuzné

VLAŠTOVKY NAŠEHO OKOLÍ

Poznejme naše oblíbené sousedy - vlaštovky a jejich příbuzné

Zjisti více

NAŠLI JSME MALÉ PTÁČE! CO MÁME DĚLAT?

NAŠLI JSME MALÉ PTÁČE! CO MÁME DĚLAT?

We see a baby bird on the ground and we think it is alone, helpless, small, cold, clumsy and fluffy… it is hard to resist the urge to rescue. But often people intervene when in fact most chicks are "fledglings" that should be left alone.

Zjisti více

Někteří z našich nejznámějších stěhovavých ptáků jsou v nesnázích.

OHROŽENÍ A RIZIKA PRO STĚHOVAVÉ PTÁKY

Například děti mají dnes menší šanci zaslechnout z lesa hlas kukačky obecné než jejich rodiče.

Zjisti více

PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ

PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ

Přikrmováním můžeme ptákům pomoci překonat období, kdy je nedostatek potravy nebo je potrava těžko dostupná. Jedná se především o období tuhých zim se silnými mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou.

Zjisti více

PTAČÍ ZAHRADY / BALKONY

PTAČÍ ZAHRADY / BALKONY

Druhové složení zahrad může být velmi pestré. Záleží jen na tom, jak zahrada vypadá a co může nabídnout. Mnoho zahrad se nalézá na rozhraní dvou biotopů.

Zjisti více

KAMPAŇ NA OCHRANU PŘÍRODY

KAMPAŇ NA OCHRANU PŘÍRODY

Máte oblíbené místo, kde si užíváte klidu, přírody, kde můžete pozorovat ptáky ve větším množství nebo kde hnízdí vzácné druhy?

Zjisti více

ČIŠTĚNÍ OKOLÍ ČAPÍCH HNÍZD

ČIŠTĚNÍ OKOLÍ ČAPÍCH HNÍZD

Nemáme zde na mysli čištění střech a okapů na domech, kde mají čápi hnízda.

Zjisti více

PTAČÍ BUDKY

PTAČÍ BUDKY

Jednoduchým a velmi rozšířeným způsobem, jak pomoci ptákům, je výroba a vyvěšování ptačích budek.

Zjisti více

Partnerské weby Jaro ožívá