Kukačka

Kukačka je pták velikosti holuba s popelavě šedými zády a tmavě pruhovaným světlým břichem. Kukačku zahlédneme málokdy, pokud ji ale vyjímečně spatříte, pravděpodobně uvidíte pouze její tmavou elegantní siluetu, podobnou krahujci, rychle přelétající mezi poli či kolem hráze rybníka směrem k lesu.

Learn about the Kukačka

Basic information

Kukačka je pták velikosti holuba s popelavě šedými zády a tmavě pruhovaným světlým břichem. Kukačku zahlédneme málokdy, pokud ji ale vyjímečně spatříte, pravděpodobně uvidíte pouze její tmavou elegantní siluetu, podobnou krahujci, rychle přelétající mezi poli či kolem hráze rybníka směrem k lesu.
Je ale velmi pravděpodobné, že už jste kukaččího samečka někdy slyšeli. Ozývá se totiž zcela nezaměnitelným „ku-ku, ku-ku“, kterým si obhajuje teritorium a láká k sobě samičku. Hlasový záznam kukačky obecné

Česká společnost ornitologická vyhlásila kukačku obecnou Ptákem roku 2010. Brožuru s fascinujícími podrobnostmi z kukaččina života si můžete stáhnout zde. Také si zde můžete prohlédnout unikátní videozáznam na kterém mládě kukačky vytlačuje vajíčko hostitele ven z hnízda.


Kukačka patří k poměrně běžným druhům, vyskytuje se v různých typech prostředí od lesů přes otevřenou krajinu až po horská úbočí. Velmi zajímavé je její hnízdní chování. Věděli jste, že kukačky si nikdy nestaví vlastní hnízdo, ale snášejí svá vajíčka do hnízd jiných ptačích druhů, např rákosníků, rehků nebo červenek? Mládě kukačky se líhne o něco dříve než její nevlastní sourozenci a ihned po vylíhnutí instinktivně vyhodí všechna ostatní vajíčka z hnízda. Zajistí si tím dostatek krmení pro svůj nenasytný žaludek.

Potrava
Kukačky se živí především hmyzem, hlavně motýly (housenkami, s oblibou chlupatými) a brouky. Nespecializují se na určité druhy, ale chytají hmyz, který je nejpočetnější a tím pádem ho lze nejsnadněji chytit.

Kukaččí hnízda
Místo stavby svého vlastního hnízda snáší kukačka vejce do hnízd hostitelských druhů. Samička kukačky vyhledá vhodné hnízdo, pak využije nepozornosti rodičovského páru, sežere jedno jejich vejce a místo něj tam snese vlastní. Kukaččí samička je mistrem v napodobování vajíček hostitelského druhu. Musí, protože pokud hostitelé cizí vajíčko rozeznají, bez váhání se ho zbaví. Většinou jsou hostitelské druhy o mnoho menší než je mládě kukačky. Staří ptáci se pak musí hodně ohánět, aby nenasytného cvalíka, který je často mnohem větší než adoptivní rodiče, uživili. Tento zvláštní způsob zajištění péče o potomstvo jiným druhem nazýváme hnízdní parazitismus. Kukačka obecná je naším jediným hnízdním parazitem.


Zimoviště
Zimoviště kukaček hnízdících v Evropě se nachází v Africe, nejčastěji v oblastech savan.

Populace v Evropě
V celé Evropě dochází k ubývání kukaček . V České republice došlo v posledních letech k výraznému úbytku až téměř na polovinu oproti počátku 80. let minulého století. Jeho důvody nejsou známé, můžeme pouze spekulovat o zhoršení podmínek na afrických zimovištních nebo vlivu stále pokračující intenzifikace zemědělství. Nesmíme také zapomenout, že  přežití kukačky závisí na jiných ptačích druzích. 

Migration information

Kukačky se k nám vracejí ze zimovišť v tropické Africe. Přilétávají v polovině dubna až začátkem května a samci se ihned po obsazení teritoria začnou ozývat charakteristickým kukáním. Kukačky se o svá mláďata nikdy nestarají, proto mohou odletět na zimoviště velmi brzy, již během července. Mladé kukačky odlétají až o měsíc později, to jsou již zcela nezávislé na svých adoptivních rodičích a umějí výborně létat. Své biologické rodiče tak nikdy nepoznají a samičky budou v budoucnu přikládat svá vajíčka především do hnízd svého mateřského druhu. O tahových cestách kukaček toho mnoho nevíme. Předpokládá se, že kukačky letí přes střední Evropu do Itálie, kde se ještě vykrmí než se pustí přes Středozemní moře do Afriky. V rovníkové Africe se naše kukačky setkávají se svými africkými příbuznými. Tyto kukačky však do Evropy nikdy nelétají. Naše kukačky zase v Africe nikdy nekukají, proto nejsou na zimovištích nápadné.

Kukačka

Záznamy

Gallery


dd

Species Fact Sheet

Kukačka

Scientific Name
Cuculus canorus
Length
33cm
Wing Span
58cm
Weight
Male 130g and female 110g
Distribution
BREEDS: Europe, Asia and north Africa, WINTERS: south to southern Africa and southern Asia
Conservation Status
Globally least concern
Habitat
Open woodland, taiga, steppe forest
European Spring Migration
Typically early April to mid May
African Spring Migration
Typically early June to mid July
Number Broods
1-25
Egg Size
22x17mm, weight 3,2g (of which 7% is shell)
Clutch Size
1-25 eggs
Incubation period
11-13 days by the host
Fledgling period
17-21 days, as altricial, naked
Maximum Age
6 years 11 months 2 days (from ringing data set in 1983)
Typical Life Span
6 years 11 months 2 days (from ringing data set in 1983)

Partnerské weby Jaro ožívá