Dymówka

Dymówka jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jaskółki na świecie. W istocie wydaje się mieć największe naturalne rozmieszczenie spośród wszystkich wróblowatych na świecie, obejmujące 251 milionów kilometrów kwadratowych.

Poznaj: Dymówka

Podstawowe informacje

Dymówka jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jaskółki na świecie. W istocie wydaje się mieć największe naturalne rozmieszczenie spośród wszystkich wróblowatych na świecie, obejmujące 251 milionów kilometrów kwadratowych.[2] Jest to charakterystyczny ptak z rodziny wróblowatych z niebieską górną częścią ciała i długim, głęboko rozwidlonym ogonem. Występuje w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. [3]

Istnieje sześć podgatunków dymówki, które występują na całej półkuli północnej. Cztery z nich są wybitnie wędrowne, a ich zimowiska obejmują większą część półkuli południowej, aż po środkową Argentynę, Kraj Przylądkowy w RPA i północną Australię. Ogromny zasięg występowania dymówki oznacza, że nie jest ona gatunkiem zagrożonym, choć mogą występować lokalne spadki liczebności populacji spowodowane określonymi zagrożeniami.

Migracja

Dymówka przylatuje do Europy w połowie kwietnia, po przebyciu 10 000 km z zimowisk w południowej Afryce. Podróż trwa około czterech tygodni, a samce przylatują zwykle jako pierwsze. Do początku maja większość dymówek przystępuje do lęgów.

Na początku września większość dymówek przygotowuje się do migracji. Kręcą się wtedy niespokojnie i często gromadzą się na drutach telegraficznych. Większość z nich opuszcza Polskę we wrześniu, przy czym pierwsze odlatują wczesne lęgi młodych. Pojedyncze ptaków może jednak pozostać w jeszcze w październiku.

Podróż powrotna do Afryki trwa około sześciu tygodni. Dymówki z różnych części Europy lecą do różnych miejsc w Afryce.

Migrują w ciągu dnia, lecąc dość nisko, a w nocy gnieżdżą się w ogromnych stadach w trzcinowiskach w stałych miejscach postoju.

Przez lata ludzie świętowali ich nagłe pojawienie się jako znak, że nadchodzi lato.

Dymówka

obserwacje

Galeria

Aktualności dla gatunku: Dymówka


dd

Karta Informacyjna Gatunku

Dymówka

Scientific Name
Hirundo rustica
Length
18cm
Wing Span
34cm
Weight
19g
Distribution
Breeds: Eurasia, North America WINTERS: south to southern Africa, north Australia and south South America
Conservation Status
Globally least concern
Habitat
Open country, usually near water, farmland
European Spring Migration
Typically March to mid May
African Spring Migration
Typically July to early November
Number Broods
2
Egg Size
20x14mm, weight 1,9g (of which 5% is shell)
Clutch Size
4-5 eggs
Incubation period
17-19 days by female
Fledgling period
20-22 days, as altricial, downy
Maximum Age
11 years 1 month 11 days (set in 1936)
Typical Life Span
2 years with typical breeding at 1 year

Serwisy Partnerów Spring Alive